Φωτογραφίες
Διαβατηρίου

attachment

Φωτογραφηθείτε από το studio μας για μια τέλεια φωτογραφία με εγγυημένη αποδοχή από την υπηρεσία Διαβατηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση διαβατηρίου εδώ.

Φωτογραφίες
Αστυνομικής ταυτότητας

tautotita

Δύο (02) πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα), διαστάσεων 3,6*3,6 cm.

Σε ποια ηλικία πρέπει να εφοδιαστώ με δελτίο ταυτότητας;

Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.

Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;

  1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
  2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
  3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί
  4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του
  5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας εδώ.